Om tyger

Tyger består av så många olika material, fiberblandningar och vävmetoder att det kan vara svårt att avgöra ett tygs beskaffenhet när man ska välja. Här har vi gjort en enkel sammanställning som kan vara bra att känna till. 

Grovt sett produceras tyger i tre steg.

  1. Processen börjar med att trådar tillverkas av textilfibrer. Fibrernas egenskaper påverkar det färdiga tygets beskaffenhet och olika fibrer blandas ofta för att få önskvärt resultat.
  2. De spunna trådarna binds samman till ett tyg när tyget vävs eller stickas. 
  3. Råväven behandlas sedan i en kemisk process för att få dess slutliga egenskaper och färg. På grund av de kemikalier som används i beredningsprocessen är det viktigt att välja tyger som är eko-framställda, vilket bidrar till bättre miljö och mindre risk för allergiska reaktioner.

Genom att välja hållbara tyger förlänger man klädernas livslängd och bidrar på så sätt till en hållbar utveckling. Läs här mer om tygers olika vävsätt eller om olika textilfibrer.