Präst- och diakonkläder

Röcklin

Löst halslin

Alba för löst halslin

Alba med huva

Alba med fast halslin