Orkesterkläder

Kläderna gör en orkester unik och ger den dess identitet. De förstärker intrycken av musiken och har också stor betydelse för orkestermedlemmarna vilket stärker känslan av tillhörighet och gemenskap.