Körkläder

En enhetligt och stilfullt klädd kör ger ytterligare en dimension utöver den rent musikaliska. Den typ av musik man sjunger är ofta vägledande vid valet av kördräkter. Kläderna framhäver och förstärker körens budskap.

Genom att samarbeta kan vi diskutera en personlig framtoning som medverkar till att skapa harmoni mellan musik och design. Ni vet vilken stil som passar er verksamhet. Vi vet vad som är viktigt för att kläderna ska fungera.