Elia
​Kort röcklin med vidd och veck vid rundat ok. Smalare ärm och rak ärmnederkant. Kan med fördel användas över annan kåpa.